VERK: Jukka Silokunnas – Bilscykel (Elinkaara)

Hur undersöker jag?

2011 | längd 01:20

Konstnären beskriver sitt verk:

Bilscykel är ett med stillbilder animerat videoverk, som baserar sig på vetenskapsdokumentärer om förmultnande djur. Verket har spelats in på gården i konstnärens födelsehem. Konstnären fick bilen som nedbryts i present av sin far då han var 17 år gammal.

Konstnären beskriver verkets tillkomst, arbetandet samt konsten som en del av inlärningsprocessen:

“En människas fotspår är litet, men med tiden bildas det slitage även i en sten, då man tillräckligt ofta går på samma ställe. Jag funderar över människans förmåga att under sin livstid se de förändringar som sker runt omkring. Bilen skulle någon gång sönderdelas i naturen, men jag skulle inte hinna se den försvinna under min livstid. Redan före denna film började jag spela in liknande verk där man genom animation skapar en naturlig sönderdelningsprocess åt ett “onaturligt” föremål.”

“Under själva processen funderade jag på min egen roll i vår omgivning där människan av naturliga ämnen kan skapa någonting som inte hör till i naturen. Verket ger möjlighet till att fundera på hur lång tid det tar för naturen att slippa av med de spår människan lämnar efter sig.”

“Konsten tillåter lek, utan lek finns ingenting.”

Uppgifter:

Uppgift: Bilscykel – Diskussionsväckare

Uppgift: Bilscykel – Från snabb till långsam

Uppgift: Bilscykel – Projekt