Taiteilija Nina Suomisen teos Hyvä meininki

VERK: Niina Suominen – Bra grejer (Hyvä meininki)

Hur undersöker jag?

2007 | längd 08:13

Beskrivning av verket: I detta spel är inte ens förlust en annans vinst, utan alla förlorar. I förlorarnas värld gäller egna lagbundenheter och känslan är alltid på topp. All mat som användes i animationen togs ursprungligen ur soptunnor.

Konstnären beskriver verkets tillkomst, arbetandet samt konsten som en del av inlärningsprocessen:

“Ett stort antal olika, besynnerliga matvaror slängs dagligen. Ätbar mat förstörs främst av estetiska själ. I mitt eget verk ville jag som motvikt uttryckligen lyfta fram den bortkastade matens estetik.”

“Tillverkningen av mina verk är ofta processer, där slutresultatet utgör endast en del av en mera djupgående process. Varje ämne och tema kräver sitt eget arbetssätt och sätt att arrangera.”

“Konst, att uppleva och göra det, borde vara möjligast fritt och stödja på associationer och improvisation. Man kan lära ut och lära sig teknikerna som används för att skapa konst. Därnäst vore det bra ifall människorna själv fick fundera ut vilka teman de finner viktiga, och sedan närma sig dem på lämpligaste sätt.”

Uppgift: Bra grejer – Diskussionsväckare

Uppgift: Bra grejer – Projekt

Uppgift: Bra grejer – Skrotets nya liv