Queer Bodies

Mediefostrans läromedel om könets och kroppens mångfald

Centret för finländsk mediekonst AV-arkki fyller 30 år i 2019 och ger som en del av jubileumsårets program ut läromedelspaketet Queer Bodies i tjänsten Mediekonst fostrar!

Mediekonst fostrar!-tjänstens läromedelspaket har i början av år 2019 kompletterats med ett nytt läromedel. Helheten innefattar fem verk som behandlar könets och kroppens mångfald samt till verken samhörande uppgiftspaket som förverkligats i samarbete med Seta rf. Verken utmanar normer och antaganden som förknippas med könet, sexualiteten och kroppen och uppvisar också definieringarnas politiska karaktär. Läromedlets verk är gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland: Hinni Huttunen, Artor Jesus Inkerö, J. A. Juvani, Teemu Keisteri och Aurora Reinhard.

Läromedlet Queer Bodies publiceras som en del av AV-arkkis jubileumsprogram 2019. Under jubileumsåret får förutom skolorna också regionala konstmuseer och Setas nationella och lokala medlemsorganisationer visa verkhelheten Queer Bodies som en del av jämställdhetsfostran och sin pedagogiska verksamhet.

Läromedlets målgrupp är elever i högstadieålder samt studerande på andra stadiet. Läromedlets alla verk är försedda med åldersgräns. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med tjänstens användarvillkor.

Ytterligare information om Mediekonst fostrar!-projektet och nya läromedel får man genom att beställa projektets nyhetsbrev https://mediataidekasvattaa.niili.net/uutiskirje/.
I samarbete: https://seta.fi/

Mera information och länkar till artiklarna

Om köns- och sexuella minoriteter

Om normer för unga (på finska)

Om sexualitet och kroppens mångfald kan man läsa i Sex och trans -guiden

Information till dem som funderar över sin sexuella identitet samt transunga Transtukipiste (på finska) , Kompetenscentrum för könsmångfald

Om interkönade kroppar (på finska)

Verken

VERK: Aurora Reinhard – Pojkflickan
VERK: Illusia Juvani – Pipleksaker
VERK: Artor Jesus Inkerö – Swole
VERK: Teemu Keisteri – Finsk kille dansar
VERK: Hinni Huttunen – Ärmlös/Orädd

Queer Bodies är gjort av

Konstnärer: Hinni Huttunen, Artor Jesus Inkerö, J. A. Juvani, Teemu Keisteri, Aurora Reinhard
Kuratering: J. A. Juvani & AV-arkki
Uppgifter: Marita Karvinen & Jaana Pirskanen / Seta
Redigering: Azar Saiyar / AV-arkki
Genomförande: Maija Mikkola, Vesa Puhakka, Tytti Rantanen, Azar Saiyar / AV-arkki
Översättning: Mirva Öhman
Produktion: Hanna Maria Anttila, Kati Åberg / AV-arkki
Finansiering: Svenska kulturfonden

Svenska Kulturfonden logo
Seta logo