VERK: Erkki Kurenniemi – Livets hålremsa (Elämän reikänauha)

Vad betyder det?


1964 | Längd 08:03

Om verket

Erkki Kurenniemis kortfilmer parar förebådande ihop teknologi och det verkliga livet. Delarna som filmats vid Helsingfors universitet vid Institutionen för kärnfysik trollar fram skönheten i 1960-talets informationsbehandling. På fri hand filmar Kurenniemi vid sidan om maskiner och hålremsor sin vänkrets somriga lekande i verket Livets hålremsa.

Om konstnären

Erkki Kurenniemi (f. 1941 – d. 2017) var den elektriska musikens pionjär i Finland. Hans göranden och produktion förutspådde datorernas omvälvande effekt både på individ- och samhällsnivå. Under åren 1964–71 gjorde Kurenniemi en rad 16mm kortfilmer till vilka det år 2003 tillades hans egen elektroniska musik från samma period. I kortfilmerna sammanknyts futuristisk maskinromantik med den organiska naturens stilfullhet. En del av verken är också enastående dokumentärer om underground-ungdomen som roar sig i Helsingfors på 1960-talet.

Bekanta er närmare med Erkki Kurenniemi på webbplatsen http://www.lahteilla.fi/kurenniemi/fi som Nationalgalleriet producerat.

Verkets teman

Digitaliseringen är en av vår tids betydelsefulla fenomen, som ofta jämförs med tidigare industriella revolutioner. Digitala teknologier har avsevärd påverkan på livets olika delområden. Dess inverkan och funktionssätt är inte alltid lätta att märka.

Effektiviseringen av tjänster främjar människors välfärd, och kan ses som en av de positiva sidorna som digitaliseringen fört med sig. Som utmaning ses speciellt till automatiseringen förknippade risken för att robotarna ska ta över människornas arbeten åtminstone inom vissa branscher. Dessutom har digitaliseringen inverkat så att bland annat gränserna gällande tid och plats har försvunnit och blivit diffusare till exempel gällande socialt umgänge eller handel.

Då vi använder digitala apparater och tjänster lämnar vi digitala fotspår. Då delar vi med oss privata uppgifter antingen medvetet eller omedvetet. På basis av detta riktar man till exempel vissa reklamer och nyheter till konsumenterna. Digitaliseringen styr människors handlingar och formar världsbilden.

Uppgift: Livets hålremsa – Diskussionsväckare

Uppgift: Livets hålremsa – Top 5 digi

Uppgift: Livets hålremsa – Digitalt fotspår

Uppgift: Livets hålremsa – Elektroniskt ljudspår