VERK: Henna-Riikka Halonen – Platshållare (Placeholder)

Vad betyder det?

2017 | Längd 07:43

Om verket

I videon Platshållare har bristen på empati fått människan att vända sig till maskiner. Det virtuella, livlösa materialet (objekt) har blivit medvetna varelser som kan efterapa mänskliga funktioner, berätta historier och förföra. I verket återges stunden då artificiell intelligens (AI) har utvecklats så långt att datorerna kan tänka och lära sig på egen hand. Inspirationskällor för verket har konstnären hittat i de senaste framstegen i forskning kring artificiell intelligens och bioteknik samt tidigare forskning gällande AI, som till exempel Turingtestet och datorprogrammet Eliza. Verket har gjorts enbart av material och animationer som fritt får användas.

Om konstnären

Henna-Riikka Halonen är utexaminerad konstkandidat från Limerick School of Art and Design i Irland år 2002 och magister från Goldsmith College i London år 2006. Som bäst avlägger hon doktorsexamen vid Bildkonstakademin. Hennes verk har på senaste år varit framme på flera internationella festivaler och utställningar, bland annat Sydney Biennale 2014, Eyebeam i New York (2013), Gallery Factory i Soul, Korea (2012), Transmediale 2012 i Berlin, Berwick Gymnasium Gallery i Storbritannien (2010), Collective Gallery i Edinburgh, Skottland (2009) och International Incheon Women Artstis’ Biennale i Korea (2007).

Klicka på CC för att se undertexter på svenska

Verkets teman

Datorn och den primitiva artificiella intelligensen skapades ursprungligen för att utföra en större mängd räkneoperationer på kortare tid än vad människan kunde. Förenklat kan man säga att AI är ett datorprogram som självständigt kan bearbeta information och till och med fungera utgående från den informationen.

Artificiell intelligens är till exempel snabbare än människan på att bearbeta information eller räkna. Människan skiljer sig från AI och maskiner till exempel genom sin kreativitet. Vissa robotar som baserar sig på AI strävar efter att imitera människans beteende, empati och att känna igen känslor, men på detta plan har man ännu inte nått till människans nivå.

Artificiell intelligens finns i tilltagande utsträckning överallt i vår livsmiljö. Till exempel kundservicernas chattar på internet och smartmobilernas röststryrning är AI-program. Smarta husens teknik och föremålens internet innehåller AI, och det gör också till exempel direktuppspelningstjänsterna, vilka erbjuder nya filmer att se på eller ny musik att lyssna till åt sina användare. I många videospel finns också karaktärer som styrs av datorn och som lär sig i interaktion med spelaren. Självkörande bilar testas redan i trafiken, och man har spekulerat om att AI-styrda apparater och robotar i framtiden skulle kunna ersätta till och med advokater eller kirurger.

Fastän artificiell intelligens hjälper människan i många avseenden, föder den också många slags hotbilder. AI:n i obemannade militärfarkoster bestämmer själv vem den bombar, men vem kommer den att träffa? AI och robotar hotar föra människors arbetsplatser. Vad händer då AI blir mera intelligent än människan?

Uppgift: Platshållare – AI-diskussion

Uppgift: Platshållare – Framtidens känslokarta

Uppgift: Platshållare – Vart för intelligensen

Klicka på CC för att se undertexter på svenska