ARTIKEL: Dokumentär film

Med dokumentär lm menas lm, som avbildar verkligheten. En del de nierar dokumentär- lm omvänt som icke-fiktiv film.

Dokumentär filmen borde skapa en så sanningsenlig bild av världen och människorna som möjligt. Händelserna i dokumentär filmer är inte påhittade och skådespelare används inte. I vanliga fall försöker dokumentär filmer väcka människornas tankar och utöka deras vetande om någon företeelse. En bra dokumentär berör också känslor.

Med tanke på media är det viktigt att minnas att det är möjligt att förmedla samma sak på väldigt många olika sätt. Också dokumentär-filmer är tolkningar av verkligheten, eftersom filmmakarens synvinkel på sitt ämne alltid är subjektiv. Dokumentär film har som känt använts också som medel för ideologisk påverkan.

Det finns många olika syner på vad som de definierar dokumentärfilmernas natur. Av tv-kanalernas utbud är många program till sin uppbyggnad dokumentärer, till exempel personintervjuer, naturfilmer och nyhetsöversikter. Enligt en vid tolkning är också undervisningsfilmer, presentationer av produkter, politiska propaganda filmer, reportage, hemmagjorda filmer, reseskildringar och reality-tv dokumentärer.

Ibland ser man också iscensatta scener i dokumentärer och hör ordet halvdokumentär användas. Dokumentärer kan dessutom överskrida filmens genregränser och man kan exempelvis kombinera experimentellt material eller animation i dokumentär filmer.

Reality-tv har under de senaste åren blivit en behärskande tv-genre. Speciellt på kommersiella kanaler visas det mycket reality-tv. Grovt sagt kan vart annat program på de kommersiella kanalerna vara reality-tv-program och underhållning.

Att reality-tv blivit så framgångsrik förklaras delvis av att det är ett kostnadseffektivt format, som kan formas om till många ämnen och kopieras från land till land. Åskådaren borde dock alltid minnas att benämningen ”reality-tv” är vilseledande. Reality-tv är en annan sak än det verkliga livet eller än sanningen. Reality-tv är en delsanning av livet, som byggts upp i dramaform.

I reality-tv finns det många dramatiserade intriger och scener, för att åskådaren ska fastna för handlingen. Händelserna är arrangerade och tävlarna kan till och med ha färdigt skrivna repliker. I dem uppbyggs dramat medvetet. Såsom Hitchcock har sagt: ”Dramat är i själva verket inget annat än liv, där de tråkiga bitarna editerats bort.”

Reality-tv imiterar alltså drama mer än det verkliga livet. Många anser, att det är underhållande att se på reality-tv, men hur påverkar det åskådaren? Och varför vill så många själv ta del i reality-tv-program? I reality-tv kan kritiken vara hård och kamerorna följer människornas känslor på nära håll speciellt när de håller på att fällas bort från programmet.

I det verkliga livet behöver barn och ungdom en mer barmhärtig, mer solidarisk och mindre tävlingsinriktad atmosfär. Det är bra att minnas, att även om reality-tv:n dokumenterar händelser, manipulerar den också dem och skalar av allt tråkigt från verkligheten. Det verkliga livet fortskrider mycket lugnare. Medieläskunnighet och mediekritik hjälper barn att njuta av underhållning, men också av det egna, alldeles vanliga livet!