Vems kultur?

Kulturella möten och kulturell mångfald i mediekonst. Ett läromedelspaket om kulturell mångfald, som använder mediekonst som hjälpmedel. Läromedlets verk och teman är riktade speciellt till grundskoleelever i klasserna 7–9.

Mediekonst fostrar!-seriens sjunde del Vems Kultur? ger unga samt personer som arbetar med dem en serie videoverk med uppgifter och tre sakkunnigartiklar. Serien svarar mot lärarnas önskan att till sitt förfogande i undervisningen få en helhet som nyttjar mediekonst och behandlar frågor kring kulturell mångfald och kulturella möten med utgångspunkt från likabehandling och jämställdhetsfostran.

Läromedelspaketets videoverk riktar blicken mot sverigefinländarnas närhistoria, ruset av Finlands världsmästerskap i ishockey och när det främmande och konstiga blir bekant. Vi upplever en maori-stenskulptör framföra en reningsceremoni vid en glaciär som fått sitt namn efter en rasistisk forskare samt körframträdanden som växer fram av enskilda människors klagan. Vi får se en samiska uppleva en stund vid lägerelden med en oväntad varelse i Kolahalvöns landskap, vilket bär spår av gruvindustrin.

Verken sporrar till att dela tankar och erfarenheter samt till eget konstnärligt uttryck. De fungerar som diskussionsväckare och hjälper också unga att förstå andra sätt att berätta än de som mainstreamfilmer ofta erbjuder.

Förutom i bildkonstundervisningen passar läromedlet också till ämnesövergripande studiehelheter. Verken och dess uppgifter kan användas bland annat i undervisning av historia, livsåskådning, finska språket och Finlands kultur, samhällslära, musik samt svenska.

Verken ger en möjlighet att fråga och diskutera: Vilka är vi? Vem är jag? Vad är finländskhet? Vad drömmer jag om? Vad drömmer någon annan om? Vad betyder likvärdighet och jämställdhet? Hur känner vi igen den olikvärdighet som finns i historien och i samhället? Hur kan vi tillsammans lära oss ur olika utgångspunkter?

Läromedlets verk är gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland: Marja Helander, Sasha Huber, Johanna Lecklin, Carl Sebastian Lindberg, Pekka Sassi samt konstnärsparet Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen.

Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med användarvillkoren.

VERK: Carl Sebastian Lindberg – Världsmastare

VERK: Johanna Lecklin – Språket är nyckeln till allt

VERK: Marja Helander – Brasande

VERK: Pekka Sassi – En vän

VERK: Sasha Huber – Karakia – återställningsceremonin

VERK: Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen – Klagokör

Tillverkad av
Konstnärer: Marja Helander, Sasha Huber, Johanna Lecklin,
Carl Sebastian Lindberg, Pekka Sassi samt Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen
Artiklar: Aminkeng A Alemanji, Kalle Hamm, Mira Kallio-Tavin
Redigering & uppgifter:  Azar Saiyar, Maija Mikkola, Roi Ruuskanen
Korrekturläsning: Tytti Rantanen
Översättning: Mirva Öhman
Tekniskt genomförande: Maija Mikkola, Vesa Puhakka
Produktion: Hanna Maria Anttila, Kati Åberg
Tack till: Överinspektör Aija Salo / Diskrimineringsombudsmannens byrå
Finansiering: Opetus- ja kulttuuriministeriö