VERK – Kati Roover: Breath

Vems natur?

2018 | längd 04:22

En experimentell collagefilm om människans, växternas och jordens andningssymbios. Med hjälp av verket kan man lära sig till exempel biologi. Verket hjälper en att förstå fenomenet samtidigt som den bjuder på en konstupplevelse.

Om konstnären

Kati Roover bor och arbetar i Helsingfors. Utgångspunkterna i hennes verk är ofta olika sätt att skapa information samt platsens flytande begrepp mitt i massiva miljöförändringar. Till Roovers intresseområden hör naturvetenskap, antropologi samt dokumentarisk essäfilm. Hennes verk är videor, foto, ljudverk och installationer. Roover utexaminerades från Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2016.

Nyckelord

Andning, växter, fotosyntes, skog, natur, miljö, miljöproblem, kunskap, collage, foto, dokumentarism, essäfilm, ljudlandskap, time-lapse

Uppgift: Breath – Diskussionsväckare

Uppgift: Breath – Lyssna

Uppgift: Breath – Kommentar

Uppgift: Breath – Dokumentarisk essäfilm

Uppgift: Breath – Narrativitet

Uppgift: Breath – Rita en cell

Uppgift: Breath – Videofilmning

Uppgift: Breath – Odla och gör en timelapse-video

Uppgift: Breath – Trädens hemliga liv