Marja Helander: Kuolan kukat (2014)

VERK – Marja Helander: Kolas blommor (Kuolan kukat)

Vems natur?

2014 | längd 02:43

Kolas blommor är ett enkanaligt videoverk som kombinerar stillbilder och time-lapse-video. På bilderna överlappar Kolahalvöns fabrikslandskap och därifrån plockade torkade blommor varandra. Verket innehåller också bilder på växter ur konstnärens pappas gamla herbarium.

Om konstnären

Marja Helander (f. 1965) är en samisk foto- och videokonstnär. Hon blev färdig konstmagister från Konstindustriella högskolan år 1999. I tidigare verk har hon behandlat sin egen identitet mellan den samiska och den finska kulturen. På senaste tiden har hon fokuserat på att fotografera Samelands dystra, postkoloniala landskap och att observera speciellt de spår som den globala gruvindustrin lämnat i miljön. Mötet mellan naturen och människan har inte varit harmoniskt, utan snarare fördärvligt. Å andra sidan är Helanders videoverk humoristiska, och behandlar kollisionen mellan det traditionella samiska levnadssättet och det moderna samhället på ett lekfullt sätt. Hennes senaste kortfilm Eatnanvuloš lottit (Inne i jorden fåglar) vann Risto Jarva -priset samt den inhemska tävlingens huvudpris vid Tammerfors filmfestival 2018. Helander har deltagit i ett stort antal privat- och grupputställningar och hennes verk finns i flera samlingar såväl i Finland som utomlands.

Nyckelord

Växter, blommor, döden, luftföroreningar, miljöproblem, naturens mångfald, natur, miljö, collage, fotografi, ljudlandskap, time-lapse

Uppgift: Kolas blommor – Diskussionsväckare

Uppgift: Kolas blommor – Filmteknik

Uppgift: Kolas blommor – Informationsanskaffning

Uppgift: Kolas blommor – Växttavla

Uppgift: Kolas blommor – Människans spår i naturen

Uppgift: Kolas blommor – Ordmoln