TEOS: Erkki Kurenniemi – Elämän reikänauha

Mitä tarkoittaa?

1964 | kesto 08:03

Kuvaus teoksesta

Erkki Kurenniemen lyhytelokuvat naittavat enteellisesti teknologiaa ja tosielämää. Helsingin yliopiston ydinfysiikan laitoksella kuvatut jaksot loihtivat esiin 1960-luvun tietojenkäsittelyn kauneuden. Elämän reikänauha teoksessa Kurenniemi taltioi vapaalla kädellä koneiden ja reikänauhojen rinnalla ystäväpiirinsä kesäistä kisailua. 

Tietoja taiteilijasta

Erkki Kurenniemi (s. 1941 – k. 2017) oli suomalainen elektronisen musiikin pioneeri, jonka tekemiset ja tuotanto ennakoivat tietokoneiden mullistavaa vaikutusta niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Vuosina 1964–71 Kurenniemi teki joukon 16mm lyhytelokuvia, joihin on vuonna 2003 yhdistetty Kurenniemen elektronista musiikkia samalta ajalta. Lyhytelokuvissa futuristinen koneromantiikka yhdistyy orgaanisen luonnon aistikkuuteen. Osa teoksista on myös ainutlaatuisia dokumentteja Helsingin 1960-luvun underground-nuorison ilottelusta.

Tutustukaa Erkki Kurenniemeen tarkemmin Kansallisgallerian tuottaman verkkosivuston kautta: http://www.lahteilla.fi/kurenniemi/fi.

Teoksen teemat

Digitalisaatio on aikamme merkittäviä ilmiöitä, jota usein verrataan aiempiin teollisiin vallankumouksiin. Digitaalisilla teknologioilla on merkittävä vaikutus elämän eri osa-alueilla. Sen vaikutukset ja toimintatavat eivät aina ole helposti havaittavissa.

Ihmisten hyvinvointia lisäävä palvelujen tehostuminen voidaan nähdä digitalisaation hyvänä puolena, kun taas sen luomana haasteena koetaan erityisesti automatisaatioon liittyvä uhka siitä, että robotit vievät ihmisten työt ainakin määrätyillä aloilla. Tämän lisäksi digitalisaatio on vaikuttanut muun muassa ajan ja paikan rajojen poistumiseen ja hämärtymiseen esimerkiksi sosiaalisessa kanssakäymisessä tai kaupankäynnissä.

Käyttäessämme digitaalisia laitteita ja palveluita meistä tallentuu digitaalinen jalanjälki, jolloin jaamme yksityisiä tietoja joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tämän pohjalta kuluttajille esimerkiksi suunnataan kohdennettuja mainoksia tai uutisia. Digitalisaatio ohjaa ihmisten toimintaa ja muokkaa maailmankuvaa.

Teokseen liittyvät tehtävät:

Tehtävä: Elämän reikänauha – Keskustelun tueksi

Tehtävä: Elämän reikänauha – Top 5 digi

Tehtävä: Elämän reikänauha – Digitaalinen jalanjälki

Tehtävä: Elämän reikänauha – Elektroninen ääniraita