TEOS: Sari Palosaari – Woolyworld

2004 | kesto 01:02

Kuvaus teoksesta

Videossa lennellään papiljoteista rakennetun suurkaupungin yllä. Teoksessa sekoittuvat arkkitehtuuripienoismallit, koottavat lelut, elokuvien kaupunkimaisemat ja tieteisfantasioiden tilat.

Taiteilijan kuvaus teoksen synnystä, omasta työskentelystään ja taiteesta osana oppimisprosessia

“Palaan yhä uudestaan siihen ajatukseen, että yhden objektin kautta voi avata koko maailman. Yhtä objektia tarkastelemalla voi avata ajan ja paikan materiaalisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia – enempää ei tarvita.”

“Otetaan vaikka papiljotti. Se liittyy paitsi hiusten kihartamiseen myös esim. muovin teolliseen tuotantoon ja moderniin muotoiluun. Papiljotin kulta-aikaa oli sotien jälkeinen aika, kun muovin teollinen massatuotanto alkoi, uutta maailmaa alettiin rakentaa ja sodan kauhut ja raatamisen aika haluttiin unohtaa. Muovi edusti tulevaisuutta. Papiljotin muotokieli on modernistinen, sen vastaavuus modernin pilvenpiirtäjän kuoren kanssa on yllättävä. Papiljotti ja pilvenpiirtäjä kuuluvat
samaan aikaan, jolloin länsimaista kulutusyhteiskuntaa alettiin rakentaa. Molemmat ovat kokeneet kolauksen, niiden avulla rakennettu moderni kulutusyhteiskunta on vakavassa murroksessa, tehtaat eivät voi jatkaa papiljottien suoltamista eikä pilvenpiirtäjällä ole enää samaa statusarvoa kuin ennen.”

Teokseen liittyvät tehtävät:

Tehtävä: Woolyworld – Keskustelun avuksi

Tehtävä: Woolyworld – Projekti

Tehtävä: Woolyworld – Animaatio pienoismallissa