Artor Jesus Inkerö: Swole – Diskussionsväckare

  1. Hur framstår maskulinitet och manlighet i detta verk? Och hur framstår femininitet och kvinnlighet?
  2. Hurdana olika maskuliniteter finns det? Kan en man vara feminin? Kan en kvinna vara maskulin? Kan en muskulös människa vara feminin?
  3. Vad betyder macho? Vad betyder machoman eller machokvinna?
  4. I verket bygger man på manligheten med muskelkilon. När är kroppen färdig? Hur långt kan man följa skönhetsideal?

Hurdana skönhetsideal har du? Hur passar de in i samhällets köns- och kroppsnormer? Upplever du någon motstridighet mellan antaganden och förväntningar samt ditt eget välbefinnande? Hur kan man ta hand om sig själv?