Eeva-Mari Haikala: Spunnet socker – Rollspel

Vad är sant?

På vilket sätt ändrar du din egen samt andras uppfattning om dig ifall du tar på dig något konstigt eller annorlunda såsom en hatt, kläd, ny näsa, glasögon, peruk eller mustasch?

Samla ihop rekvisita och tillbehör för att maskera er. Ni kan utföra uppgiften genom att fotografera. Fotografera er först som ni är. Efter det får man använda fantasin! Planera för hurdana roller ni maskerar er! Fotografera er sedan i dessa roller.

Före- och efterbilderna kan man sedan titta på intill varandra: hur förändrades jag? Vad tänker de andra om min förvandling? Är rollen sann?

 

Nyckelord: performance, rollspel