Eeva-Mari Haikala: Spunnet socker – Vad är vackert?

Vad är sant?

Det sägs att skönheten ligger i betraktarens öga.

Vad betyder egentligen uttrycket? Det kan man testa bland annat på följande sätt: välj två föremål som är av olika färger, till exempel ett rött och ett blått. Genom att markera kan ni rösta vilken färg som är vackrare. Är alla av samma åsikt? Varför föredrar du någondera färgen?

Sedan stiger alla de upp, som bär någonting blått. De övriga kan bedöma ifall alla de blåa färgerna är av exakt samma nyans. Hur många olika blåa finns på kläderna? Kan man rangordna de olika blåa nyanserna? Kan alla människor alltså vara överens om vad som är blått eller vad som är vackert? Förstår du nu vad det betyder då man säger att skönheten ligger i betraktarens öga?

 

Nyckelord: utseende