Erkki Kurenniemi: Livets hålremsa – Top 5 digi

Digitaliseringen påverkar allt i vår omgivning. Ta en promenad i närområdet och gör iakttagelser gällande digitalisering. Spela in och ta upp saker, fenomen och händelser. Berätta hur ni tycker att digitaliseringen framträder i dem. Välj de fem intressantaste sakerna och gör en TOP5-lista av dem. Konstruera listan så att den allra synligaste och mest effektfulla yttringen av digitalisering kommer först, och den minst synliga sist.

Presentera er lista för de andra grupperna. Är alla överens om upptäckterna? Hur skiljer sig era iakttagelser åt?

Fundera över TOP5-listornas upptäckters effektfullhet. Hur skiljer sig digitaliseringens förfaringssätt som är lätta eller svåra att märka från varandra i fråga om effektfullhet?

Ni kan utföra uppgiften med den teknik ni vill, till exempel genom att fotografera eller att videofilma.

Nyckelord: digitalisering, multilitteracitet