Illusia Juvani: Pipleksaker – Diskussionsväckare

En hurdan kropps- och könsnormativitet ifrågasätter personen i verket? Varför? Vad är kroppsnormativitet? Ge exempel. Vad är könsnormativitet? Ge exempel.

Ta reda på vad ”queer” betyder. På vilket sätt är kroppen i verket ”queer”? Rita eller beskriv en kropp som är queer. Hurdana egenskaper har den? Kan du tydligt skilja på en kropp som är queer och en som är ”normal”? Vem definierar skillnaderna? På hurdana sätt skiljer sig alla kroppar från varandra?

Hurdana känslor väckte verket hos dig? Titta på verket en gång till. Fundera över hurdana känslor du kände under verkets lopp. Kände du glädje, förlägenhet, irritation, lättnad, egenmakt, frustration eller något annat? Vilka känslor följde vilka?

Brösten är som kroppsdel könsmärkta. Till dem hör också starka skönhetsideal. Hurdana benämningar finns det i svenskan för bröst? Hurdana olika synpunkter ger olika benämningar? I engelskan finns benämningen ”man boobs”. Varför talar man på så annorlunda sätt om mäns och kvinnors bröst?

Samhällets normer inverkar också starkt på andra kroppsdelar och på hur de ”får” se ut. Många interkönade barn styrs mot ett visst kön med hjälp av hormonbehandling och kosmetisk operation av könsorganet. I dessa behandlingar respekteras inte alltid barnets självbestämmanderätt. Vad tycker du om det?