Johanna Lecklin: Morgondagen – Trygg plats

Bygg ett tryggt ställe eller en koja. Dit kan ni samla ihop saker som känns trygga och skapar trygghetskänsla. Skapa regler för det trygga stället: vad får man och får man inte göra, så att stället förblir tryggt.

Spela in en video i vilken ni presenterar kojan och dess regler!

Nyckelord: installation, känslor, videoinspelning