Johanna Lecklin: Kieli on avain kaikkeen

Johanna Lecklin: Språket är nyckeln till allt – Diskussionsväckare

Vems kultur?

När ni tittar på Johanna Lecklins verk fundera, lista, skriv upp:


Hurdant förhållande har verkets personer till sitt hemland eller sitt modersmål?

Varför lärde sig den pensionerade huvudpersonen en gång i tiden svenska?

Varför bestämde sig huvudpersonen som är född i Sverige att huvudsakligen tala svenska?

Varför är språket nyckeln till allt?

Hurdant förhållande har du till olika språk?

Talar du flera språk?

På vilket språk tänker du?

Har du, dina föräldrar eller vänner bott någon annanstans än i Finland eller flyttat till Finland från ett annat land?

Hur bevaras eller förändras hemlandets kultur i ett nytt land?

Drömmer du någonsin om att flytta till ett annat land?

Vilka saker gör dig nervös då du tänker på att flytta till ett annat land?