Kati Roover: Breath

Kati Roover: Breath – Dokumentarisk essäfilm

Vems natur?

Konstnären Kati Roover är intresserad av dokumentarisk essäfilm. Vad är det?

Essäfilm har många definitioner, men ofta står subjektivitet och reflexivitet i fokus:

”I essäfilm förenas dessa två egenskaper med filmskaparens personliga tankeprocess och kommunikation med tittaren. I praktiken fungerar filmen alltså som filmskaparens redskap med vilket hen kan uttrycka sina tankar direkt åt tittaren. Den försöker inte ge svar, utan snarare väcka intresse och frågor gällande ämnet. Essäfilmen strävar således inte efter att förmedla den absoluta sanningen om ämnet i fråga, vilket den traditionella dokumentären gör.

Essäfilmerna ses i allmänhet som väldigt mångformiga och gränsbrytande verk, som placerar sig någonstans mellan fiktion, dokumentär- och experimentell film.”

Källa: Vilkki, Maria (2016) Essee-elokuva: Vaikeasti määriteltävä taiteen muoto. Elokuvan ja television koulutusohjelma. Opinnäytetyö (lärdomsprov) Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.