Kati Roover: Breath – Kommentar

Vems natur?

Konstnären Kati Roover är intresserad av naturvetenskap och antropologi. Utgångspunkten i hennes verk är ofta olika sätt att skapa information samt platsens flytande begrepp mitt i massiva miljöförändringar. Hur kommenterar detta verk miljöförändringar?

Skriv ett eget slagord eller en kommentar som förmedlas i filmen. Till exempel: människan behöver natur för att leva.