Kati Roover: Breath

Kati Roover: Breath – Lyssna

Vems natur?

Lyssna till verket utan att titta på det. Hurdana sinnebilder väckte verkets ljudvärld?

Lyssna till kroppen

Verkets namn Breath (andning) beskriver verket väl. Blunda. Fäst din uppmärksamhet på din egen kropps andning: var andningen känns, hur din kropp reagerar på den, är den ytlig eller djup. Fundera sedan på ifall verket kunde heta något annat, något som inte skulle avslöja innehållet.