Kati Roover: Breath – Trädens hemliga liv

Vems natur?

Alla skogar är inte likadana. Vad är det för skillnad på urskog och ny skog? Hur kommunicerar träden med varandra? Hurdana nätverk har träden (bl.a. rötterna, assimilationen, svampmycelierna)? Teckna en ur- eller ny skog och fundera över hur träden kommunicerar med varandra och hur det skulle synas på bilden.