Marja Helander: Dolastallat

Marja Helander: Brasande – Naturen och det konstgjorda i fotografier

Vems kultur?

Undersök din egen omgivning. Var möter det som människan skapat med naturen? Ta foton eller en bildserie av dessa möten.

Presentera bildserierna för varandra i klassen. Hurdana berättelser berättar bildserierna?

Och människan själv? Är vi en del av naturen? Ta ett foto eller en bildserie där du funderar över ditt förhållande med naturen och den kreerade omgivningen.