Vera Nevanlinna: Är och förblir – Diskussionsväckare

Vad känner du?

 Varför är stenen i verket Är och förblir glad?

Vad gör dig glad eller lycklig?

Vad gjorde stenen i verket Är och förblir då den var glad?

Vad gör du då du är glad? På vilket sätt uttrycker du att du är glad?

Vad gör dig ledsen?

Vad gör du då du är ledsen? Hur kan man handskas med sorg?

Varför är det viktigt att också sörja?

Nyckelord: animation, känslor, multilitteracitet