Erkki Kurenniemi: Elämän reikänauha – Keskustelun tueksi

Mitä tarkoittaa?

Erkki Kurenniemen vuonna 1964 tehdyssä teoksessa kuvataan nykiviä koneita ja reikänauhan liikettä yhdistettynä taitelijan arkisiin lomafilmeihin 60-luvulla. Reikänauhaa käytettiin aiemmin ohjelmoimaan koneita esimerkiksi teollisuudessa.

Etsikää tietoa, keskustelkaa ja pohtikaa:

Mitä digitalisaatio ja yhteiskunnan digitalisoituminen tarkoittavat?
Miten digitalisaatio vaikuttaa omaan elämääsi ja arkeesi?
Onko yhteiskunnan digitalisoituminen hyvä vai huono asia?

Mitkä asiat ovat ohjelmoituja omassa elinympäristössäsi?
Onko ohjelmointia ja sen vaikutuksia omaan arkeen helppo havaita?
Mitkä ohjelmoinnin vaikutuksista on helppo havaita? Entä milloin ne ovat piilossa?

Miten Kurenniemen kuvaama ohjelmoitu teollinen koneen liike eroaa väliin leikatuista lomafilmeistä?
Vaikuttaako ohjelmointi ja ohjelmoidut ympäristöt omaan vapaa-aikaasi?

Millainen olisi Kurenniemen teoksen 2020-luvulle päivitetty versio?

Avainsanat: digitalisaatio, keskustelun avuksi

Lisätietoja teoksesta ja taiteilijasta.