Erkki Kurenniemi: Elämän Reikänauha – Top 5 digi

Mitä tarkoittaa?

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen elinympäristössämme. Tehkää kävelyretki lähiympäristöön ja tehkää havaintoja digitalisaatiosta. Kuvatkaa ja tallentakaa asioita, ilmiöitä ja tapahtumia. Kertokaa miten digitalisaatio mielestänne ilmenee näissä. Valitkaa löydöksistänne viisi mielenkiintoisinta ja tehkää niistä TOP5-lista. Tehkää lista niin, että ensimmäisenä on kaikkein näkyvimmin ja selkeiten vaikuttavin digitalisaation ilmentymä ja viimeisenä kaikkein näkymättömin.

Esitelkää listanne muille ryhmille. Ovatko kaikki samaa mieltä löydöksistä? Mitä eroja havainnoissanne on?

Pohtikaa TOP5-listoillanne olevien asioiden vaikuttavuutta. Miten helposti ja vaikeasti havaittavat digitalisaation toimintatavat eroavat vaikuttavuudessaan?

Voitte tehdä harjoituksen haluamallanne tekniikalla, esimerkiksi valokuvaamalla tai videoimalla.

Lisätietoja teoksesta ja taiteilijasta.

Avainsanat: digitalisaatio, monilukutaito