Erkki Kurenniemi: Elämän reikänauha

Mitä tarkoittaa?

1964 | kesto 08:03

Kuvaus teoksesta

Erkki Kurenniemen lyhytelokuvat naittavat enteellisesti teknologiaa ja tosielämää. Helsingin yliopiston ydinfysiikan laitoksella kuvatut jaksot loihtivat esiin 1960-luvun tietojenkäsittelyn kauneuden.

Elämän reikänauha teoksessa Kurenniemi taltioi vapaalla kädellä koneiden ja reikänauhojen rinnalla ystäväpiirinsä kesäistä kisailua.  

Teoksen teemat

Digitalisaatio on aikamme merkittäviä ilmiöitä, jota usein verrataan aiempiin teollisiin vallankumouksiin. Digitaalisilla teknologioilla on merkittävä vaikutus elämän eri osa-alueilla. Sen vaikutukset ja toimintatavat eivät aina ole helposti havaittavissa.

Ihmisten hyvinvointia lisäävä palvelujen tehostuminen voidaan nähdä digitalisaation hyvänä puolena, kun taas sen luomana haasteena koetaan erityisesti automatisaatioon liittyvä uhka siitä, että robotit vievät ihmisten työt ainakin määrätyillä aloilla. Tämän lisäksi digitalisaatio on vaikuttanut muun muassa ajan ja paikan rajojen poistumiseen ja hämärtymiseen esimerkiksi sosiaalisessa kanssakäymisessä tai kaupankäynnissä.

Käyttäessämme digitaalisia laitteita ja palveluita meistä tallentuu digitaalinen jalanjälki; jolloin jaamme yksityisiä tietoja joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tämän pohjalta kuluttajille esimerkiksi suunnataan kohdennettuja mainoksia tai uutisia. Digitalisaatio ohjaa ihmisten toimintaa ja muokkaa maailmankuvaa.