Vad är mediekonst?

Mediekonst är nutidskonst som använder sig av elektroniska kommunikationsmedel. Mediekonstens innehåll och teman är lika omfattande som inom andra konstformer. Konstformernas gränser börjar suddas ut. Det är ibland omöjligt att säga var gränsen mellan film och mediekonst går och om det finns någon gräns över huvud taget. Mediekonsten har befäst sin ställning i nutidskonstens centrum.

För barn och ungdomar är användningen av kommunikationsmedel bekant och vardagligt. Mediekonst skapar sak- och tankesammanhang mellan rätt så överraskande saker och fenomen.